Egebaksande

 Egebaksandestykket.

Egebaksande har fået ny ejer. Vi må stadig fiske der, men er blevet indskrænket i både tid og antal meter vandløb. De nye vilkår er beskrevet her:

Tidsrum: Vi må fiske fra og med 1. marts, til og med 30. april. Og igen fra og med 17. juli, til og med 31. august. Resten af sommeren er fiskeriet fredet af hensyn til jagten.

Åstrækning: Nedstrøms er grænsen skoven. Ejeren ville banke pæle i på begge, sider hvortil fiskeriet går. Opstrøms på sydsiden af åen er det til hestefolden ved ejendommen øst for Egebaksande. På nordsiden af åen er der ingen ændring, men igen, ejeren vil banke pæle i hvortil vi må fiske.

Parkering: Der bliver bom over vejen ved gården Egebaksande og ved gårdens skel mod øst. Vi parkerer selvfølgelig udenfor bommene og på en måde, så vi ikke spærrer for adgang af gårdens maskiner. Derudover kan parkeres ved Jannerup Bro.

Fiskeriet er, som tidligere, forbeholdt medlemmer af Thylands Lystfiskerforening og ren “Catch & Release”, med modhageløse kroge.

Alt i alt en aftale vi kan leve med, og åen bliver jo bare smukkere år for år.

HVIS, OG KUN HVIS alle medlemmer af TL respekterer ovennævnte regler for fiskeriet, blev vi stillet i udsigt, at aftalen kunne forlænges efter 2018.

Kort over Egebalsandestykket er blevet revideret.Sæt jer ind i reglerne, og ved tvivl kontakt Mads på 61753648.

Fortsat stram line på Egebaksandestykket.

Gården Egebaksande er ved den røde plet med “14” i.

Der må fiskes, hvor der er en fed grøn linie optegnet langs åen.