Bromølle Å

Bromølle Å – Fra Ålborgvej kan man tage Sennelsvej til Lønnerupvej og parkere ved
broen kort før åen løber ud i fjorden.Bromølle Å er foreningens “havørredvand”.
Grundet en tæt bevoksning af tagrør er fiskeriet lidt besværlig, men ofte bøvlet værd, da der faktisk efterhånden er en rigtig god opgang af havørreder – og jo flere vi tramper rundt derude,jo nemmere bliver det!