Ordensregler

 

Når du færdes ved fiskevandet.

 

 

  1. Medlemskortet skal forevises på anfordring af enhver lodsejer samt for enhver fiskeberettiget, der forlanger det.
  2. Lystfiskere må kun færdes på stien langs åen/søbredden.
  3. Vis hensyn til lodsejere og medfiskere.
  4. Vis hensyn til afgrøder, hegn og naturen vi færdes i.
  5. Efterlad ikke NOGEN form for affald.
  6. Overhold regler om fredninger og mindstemål.
  7. Undgå at genere lodsejere ved parkering.
  8. Tag ikke flere fisk med hjem end du kan spise.

 

 

 

Thylands Lystfiskerforening.