Nors Sø

Nors Sø – Fra Klitmøllervej tager man Agerholmvej helt ned til parkeringspladsen.
Hvis der er  badegæster ved søen, må vi trække lidt væk så, vi ikke generer andre
brugere af søen. Der er chancer for gedde, aborre og helt i søen.