Kunne du tænke dig at arbejde aktivt med vores vandløb??

Jeg har modtaget nedenstående opfordring til at TL deltager i et samarbejde med lystfiskerforeningerne Lemvig, Trend Å, Brønderslev og Binderup Å. Har vi et medlem med interesse for ferskvandsfiskeriet / bevarelse af vigtige åer i vores område, der kunne tænke sig at repræsentere Thylands? Så vidt jeg har forstået, drejer det sig om hvilke vandløb vi helt konkret skal kæmpe for når der en gang kommer en plan for, hvad Esben Lunde har tænkt sig at få rørlagt.. og formanden for Brønderslev vil så prøve at samle trådene så vi kan stå sammen for at bevare så meget som muligt af det vand, vi mener har betydning for lystfiskeriet. Kriterierne for hvilke vandløb det kommer til at berøre kendes endnu ikke, men de er på trapperne..

“Danmarks Sportsfiskerforbund vil gerne invitere jeres forening til møde om ny struktur på natur og miljøområdet, samt en orientering om det kommende vandrådsarbejde.
Formålet er blandt andet at få nedsat et miljøteam som kan dække det sydlige opland til Limfjorden, samt etablere et netværk som kan styrke vort arbejde i Vandrådet for Limfjorden.
Jens Selmer Andersen, der er formand i Brønderslev Lystfiskeriforening har påtaget sig opgaven som vandrådsrepræsentant i Vandrådet for Limfjorden.
Der er brug for at de foreninger der ligger syd for Limfjorden til at opdatere og hjælpe Jens Selmer omkring de lokale forhold.
Ambitionen er at etablere et velfungerende Natur- og Miljøteam, der skal udfylde den plads, som indtil 1. januar 2017 blev varetaget af DSFs miljøkoordinatorer.”

Hilsen Søren Johnsen, Formand TL

Dette indlæg blev udgivet i Klubnyt. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.