Referat fra Generalforsamlingen 2014

P1130313

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdtes tirsdag d. 25. februar 2014 kl. 19.00 i Klubhuset, Torne Allé 4, Thisted

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

Flemming Møller blev valgt – ingen seriøse modkandidater!

2. Valg af stemmetællere

Jeppe og Jonas

3. Formanden aflægger beretning.

”Indledende tak til Flemming som aftenens dirigent.
Traditionen tro vil jeg komme med en stor tak til Emborg; som har sendt hilsener med Keld
Tak til alle de aktive klubhusbrugere, deres pårørende og de sponsorer vi har, I bidrager – i den grad- til den gode gænge foreningen er i for tiden, og som vi håber fortsætter.
En beretning er vel en slags tilbageblik på TL´s arbejde og aktiviteter i året der gik, og jeg kiggede lige tilbage på facebook og hjemmesiden for at se, hvad de egentlig er sket.. jeg har tjekket datoerne – det er faktisk inden for det sidste kalenderår følgende er sket: (og I kan roligt tage en kop kaffe og læne jer tilbage…)

• Sidste år ved generalforsamlingen trådte Brian ud af bestyrelsen, og vi havde – for første gang i mands minde – kampvalg mellem Frits og den dengang relativt ukendte unge mand Matti… Frits vandt som bekendt, men Matti sagde, at han nok skulle være aktiv uanset… det må siges at have været en win-win holdt stik – flere af de unge aktive medlemmer har siden taget initiativer og slidt i det, så det har været en fornøjelse!
• 24. marts kastede Louise glans over TL med bl.a. et ”outstanding pattern” ved flyfestivalen!
• 13. april var der pludselig en port i skuret så havetraktoren blev til at bruge – og siden har det lignet en golfbane rundt om huset.
• 16. april var der en hyggelig laksetur til Storåen
• 24. april var der kastekursus med Kim Lawsefisker i Nors Sø
• 27. april blev Emborg 90
• 4. maj åbnede Egebaksande for medlemmerne igen!! Og sammen nappede dag ”Team Thyboerne” lige en 11,6 kg´s laks ved Trolling Master Bornholm
• 19. maj var der geddedag, hvor en gedde på 2,2 kg / 69 cm vandt.. Flemming Andersen og Matti tog hhv. 2. og 3. pladserne
• 20. maj til 27. maj var der en del uafklarede forhold ved Sundby Sø… som blev løst..
• 24. maj døde det ene af vores æresmedlemmer, Knud Damsgaard
• 26. maj havde vi Brasholt på plænen – det var i den periode vi fik nye ydervægge, og
• 11. juni fik vi malet huset
• SKÅL????
• I sommerferien døde Karl Emil ved revet den 27 juli.. han vil bl.a. være savnet til geddedagen, men også alle de andre steder, hvor vi rendte på ham og fik del i hans store viden..
• Laksefiskerne huserede i Norge; Steffen lagde nogle irriterende flotte laks på nettet, det samme gjorde ”Troldmanden fra Vesløs”. Jakob fangede bars ved Agger
• 13. august startede vi op på efterårssæsonen, og
• 27. august guidede Bo et hold på 15 mand rundt ved Egebaksande i det smukkeste vejr, og med Dannis kones forrygende kager til dessert!!
• 22. september gik turen til Øster Ørs dambrug
• 29. september genudsatte Anders en præmiefisk ved Morsø Ørreddage, og i samme periode tømte Jan og Thorvald Sundby Sø for ørreder 
• 10. – 12. oktober gik turen til Fyn, og det var bestemt ikke kedeligt!
• 26. oktober var det tid til dildsnaps og Stjerneskud, men vi blev lige nødt til at fiske lidt først. De yngre kræfter i klubben fandt den aften på, at køkkenet trængte til en omgang, og her 4 måneder efter kan vi alle beundre resultatet af mange medlemmers slid og sponsorgaver. KA-NON!!
• 10. + 24 november elfiskede vi.. Lidt knapt med fisk, men med whisky, kager og klejner i rigelige mængder…
• 17. december – 7. januar var der juleferie – for de fleste; da vi kom tilbage stod der pludseligt et køkken

Siden er det gået slag i slag med:
• •fluebinding,
• •renovering af gulve / el- og vandinstallationer omkring køkkenet
• •nyt toilet
• •Kundeaften oppe ved Klaus
• Besøg af Brian Størup + Brasholt..

ALT dette Sket inde for det forgangne år!!

Fremtidige arrangementer kan I selv se i vores arrangementskalender.. andre tiltag hører til under Kassererens beretning / Indkomne forslag / eventuelt..

TIL SIDST:

Det har været et år med medvind, og på trods af, at medlemstallet ikke flytter sig synderligt, ser det ikke så ringe ud – medlemstallet flytter sig ikke nedad.
Vores sponsorer støtter godt op om os, og der er flere på vej, så vi har råd til at passe godt på huset og betale fiskevandet, herunder Egebaksande, som selvfølgelig har øget udgiften til fiskevandslejen.
Ud over at skaffe mere fiskevand, er det planen, at ”renovere” på det vand vi har, fx, at kanterne ude ved Bromølle skal have en omgang i starten af april, så også dét supervand bliver (mere) tilgængeligt for flere medlemmer.
Alt i alt er der ikke den store grund til beklagelse – og med sådan en medlemsskare, er det en ren fornøjelse at være med i teamet omkring Thylands Lystfiskerforening.
Med disse ord vil jeg overlade ordet til dirigenten.
TAK FOR ORDET!!”

Hilsener
Søren

4. Fiskeplejeudvalget aflægger beretning

Bo fortalte om udsætninger og el-fiskeri i 2013. Ca 22.000 fisk blev sat ud, og elfiskeriet gav 49 fisk, hvilket rakte til de 14 liter rogn vi skal bruge.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år.

Mads gennemgik regnskabet, som af forskellige regnskabstekniske årsager så lidt dystert ud; vi tjener fx 31.608 på kontingenter og bruger 29.067 på fiskevandsleje, så det er ikke fordi vi samler til huse. Takket være sponsorer ser vi lyst på fremtiden!

Da DSF nu tager over halvdelen af kontingentet på 700,- blev det vedtaget at hæve kontingentet til 750,- fra 2015. Så satser vi på, at dette beløb er uændret flere år frem!

6. Indkomne forslag.

§4 bliver ændret, så generalforsamlingen kan indvarsles via mail / facebook / hjemmeside. Det vil være muligt fortsat at modtage pr brev på vilkår som oplyst i ”Medlemsnyt 2014”

§8 tilføjes, at Egebaksande bliver rent Catch and release, og at der fiskes med modhageløse kroge på alle kunstagn, samt at fiskeri med levende agn / orm bliver på modhageløse cirkelkroge.

Den fulde ordlyd af ændring og tilføjelse vil kunne læses på vores hjemmeside senere..

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var:

Mads Kjærgaard modtog genvalg
Louise Irene Nielsen modtog genvalg
Valg af suppleant.
Frits Faaborg modtog genvalg

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Lars Autzen modtog genvalg

9. Eventuelt

Ang. rotter er det opdaget, at det (sandsynligvis) er nogle naboers haveaffald, der er smidt i bunden af TL´s grund, der er årsagen. Naboen i nr. 2, som ikke smider affaldet, tager kontakt til rottebekæmperen for at høre, hvad der bliver gjort ved sagen. Vi forsøger at løse sagen i mindelighed, og Bo tager kontakt til en bekendt, der måske kan få dyngen af haveaffald fjernet

Afstemning om jagtforeningens medlejerskab til klubhuset: 19 stemte: 1 blank, 6 for og 12 imod, altså ikke stemning for at få Thisted Jagtforening med i huset.

Matti, Jeppe, Jonas og Louise vil arbejde for, at TL får en kystkonkurrence om foråret.

Bo vil arrangere laksetur til River Spey en uge i maj/juni 2015. Kontakt ham endelig allerede nu, der er allerede halvt fyldt op. Pris ca. 6000,- for Lør/lør med fly fra Ålborg-Amsterdam-Aberdeen og retur, billeje, indkvartering og fiskeleje!! Mad og lommepenge kommer oven i, men mad koster kun det halve i Scotland.

Keld Vad og den fremmødte skare udbragte et ”TL længe leve” efter ønske fra Emborg, hvilket naboerne sikkert kunne høre

Dette indlæg blev udgivet i Klubnyt. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.