Nors Sø

Nors Sø – Fra Klitmøllervej tager man Agerholmvej helt ned til parkeringspladsen.
Hvis der er  badegæster ved søen, må vi trække lidt væk så, vi ikke generer andre
brugere af søen. Der er chancer for gedde, aborre og helt i søen.

”Fra Nors Kirkeby kører du mod vest ad ”Holmevej” og ”Søgård Mark” helt ud til bommen ved starten af Statsskoven. Her er der p-pladser på vestsiden af vejen med plads til 5-6 biler. Herfra går du tilbage mod nord ad ”Søgård Mark”, og der hvor vejen svinger skarpt mod øst, fortsætter du lige ud langs læbæltet, og ned til søen. Herfra starter stykket mod øst, og det slutter ved ”Gravhøjen” lidt nord for søens østende. Strækket afmærkes i hver ende med pæle med en rød markering. Strækket er kun for medlemmer af Thylands Lystfiskerforening, og der må ikke fiskes fra båd eller flydering. Ferskvandslovens regler vedrørende fredninger og mindstemål gælder for fiskeriet på strækket.”