Førby Sø

Førby Sø. – Beliggende umiddelbart syd for Vorupørvej som en del af Nationalpark Thy.
Parkering er enten ud for TL´s egen grund på Vorupørvej, eller man kan køre ned tiløstsiden af søen og parkere. Førby Sø huser en bestand af gedder og aborrer.