“FLUE-lørdag”, 24. februar 2018


På vegne af Anders og Jeppe: “Flue-lørdag” nu her den 24. februar – medbring bindegrej og materialer, og vi får en hyggelig dag med fluebinding, hvor vi binder alle slags fluer. Vi starter med rundstykker, og ved 12-tiden griller vi pølser. Af hensyn til indkøb kontakt venligst Anders Skammelsen på 29 42 36 44

Udgivet i Klubnyt | Skriv en kommentar

Godt nytår med masser af stram line!

Tirsdag den 9. januar starter vi op igen i klubhuset med en gang fluebinding. Vi starter med laksefluen “Mads Doss”….

Ellers prøver vi at finde ud af hvem der kunne tænke sig at lave et lamineret fangstnet, hvor man selv vælger form og størrelse. Frits vil være tovholder på projektet. Vi vil også drøfte, om der er interesse for knivbygning, spinnerbyg, stangbygning og …………??

Er der nogen, der har ønsker/emner til en foredragsaften så sig endelig frem. Vi har flere i kikkerten, men gode ideer er altid velkomne.

I 2018 vil DTU Aqua lave undersøgelser i Thylandske Vandløb med henblik på revision af udsætningsplan. I den forbindelse anmoder DTU Aqua os om at stille 2 mand til rådighed i 18 dage. Undersøgelsesperioden forventes at være i august/september 2018. Da der næppe er nogen der kan/vil tage alle 18 dage, håber vi at mange vil deltage i denne vigtige opgave i et eller andet omfang – men herom senere. Hvis man allerede nu kan give tilsagn om at deltage, vil det dog være godt at give Bo Poulsen, vandplejeudvalget besked.

Vi ses på tirsdag!

De bedste hilsner,

Thylands Lystfiskerforening

Udgivet i Klubnyt | Skriv en kommentar

Juleafslutning tirsdag d. 19. december 2017


Så blev det tid til glögg og æbleskiver – vi ønsker hinanden en glædelig jul og et godt kommende fiskeår.

OBS: Arrangementskalenderen er blevet opdateret – flere arrangementer kommer til!!

Udgivet i Klubnyt | Skriv en kommentar

Fluebinding

I aften, den 12. december starter vi op med fluebinding igen. Frits vil vise os, hvordan vi binder den giftige Kombardo flue, der bare fanger fisk.
V i skal selvfølgelig medbringe fluestik, kroge, trådholder og bindetråd.
Resten har Frits med – Vi bindes ved i aften kl 19:00

Efter nytår starter vi op med andre “gør det selv” projekter. Kom iaften, hvis du er interesseret.

Udgivet i Klubnyt | Skriv en kommentar

Fællesbrev til medlemmer af Thylands Lystfiskerforening.

Kære alle.

Så er det ved at være efterår og å-sæsonen er snart forbi. Slutdatoen er lidt forskellig fra å til å. Og hvordan har fiskeriet så været? Ja her, som i mange andre af livets forhold, kan man vel sige at flid er blevet belønnet. Dem med de mange fisketimer har fået de fleste fisk..

Tilbage er så gedderne i vore søer og havørrederne i fjorden. Og her er positive rygter. Fra sædvanligvis velunderrettede kilder forlyder at der er rigtig mange havørreder i fjorden. Så det er med at komme derud, inden det bliver alt for koldt.

Et godt sted at starte kunne være lørdag den 21. oktober kl. 08.00 hvor der er kaffe og rundstykker i klubhuset. Herefter er der fiskeri i fjorden og kl. 18.00 spiser vi stjerneskud i klubhuset med efterfølgende hygge.

Prisen for rundstykker og alm. stjerneskud er kr 140,00. Skal man have det store stjerneskud bliver prisen 175,00. Tilmelding senest tirsdag den 17. oktober i klubhuset, eller ved indbetaling med mobilepay på 60636482. Kom frisk med, det plejer at være megahyggeligt.

Årets el-fiske, hvor vi prøver at lægge grunden til et endnu bedre fiskeri i vore vandløb og fjorde, er 5. og 19 november med start fra Kåstrup bro kl. 08.00. Kontaktperson ang. elfiske er Bo Poulsen 21616813. Det er altid en oplevelse at se de store havørreder i fuld brudedres, og arbejdet med flkåder og appatatur er noget nemmere, når der er mange hænder…

Juleafslutning med æbleskiver m.m. er den 19. december.

De bedste hilsner,

Thylands Lystfiskerforening.

Mads Kjærgaard

Udgivet i Klubnyt | Skriv en kommentar

NY DATO: Den årlige fælles kystfisketur med morgenkaffe, Stjerneskud m.m. lørdag d. 21. oktober

Den årlige fællestur til kysten med morgenkaffe fra kl. 08.00 og Stjerneskud kl. 18.00.
Rundstykker med tilbehør + alm. stjerneskud 140,-
Rundstykker med tilbehør + STORT stjerneskud 175,-
Tilmelding senest tirsdagen inden i klubhuset eller med mobilepay 60636482.

Udgivet i Klubnyt | Skriv en kommentar

SOMMERAFSLUTNING i dag 27.06.2017 fra 18.00 – 21.30.

Vi rydder op i og omkring klubhuset og afslutter med grill fra ca. kl. 21.00. Vel mødt – medbring gerne grej, der kan klippe / beskære / save osv, så vi kan få ryddet godt ud i beplantningen.

Hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Klubnyt | Skriv en kommentar

Foreløbige planlagte aktiviteter sommer og efterår 2017.

27.06.2017: Sommerafslutning. Vi starter kl.18.00 med havearbejde. Det vil være fint om mange medbringer hækkesakse, trimmere og motorsave. + river og trillebører. Når – og først når – vi er færdige, lægger TL pølser på grillen og vi hygger og ønsker hverandre en god sommer, med masser af stram line.

Uge 33 den sagnomspundne Mandalstur. Undertegnede ved ikke om der stadig er ledige pladser, men såvidt vides er Henning Nielsen, tlf. 2425 6085, koordinator på turen.

8-9-10.09.2017 Havørredturen til Vejle Fjord. Evt. med besøg hos Danmarks Sportsfiskerforbund i Vejle. Se andet opslag her på siden..

23.09.2017 Morsø Ørreddag og vores egen kysttur med efterfølgende Stjerneskud og (måske) dildsnaps.

I november årets vigtigste aktivitet, nemlig 2 x elfiske. Datoer følger senere.

Ret til ændringer forbeholdes….

Mads

Udgivet i Klubnyt | Skriv en kommentar

Kysttur til Vejle Fjord for TL-medlemmer 8. – 10. september 2017

Årets Foreningskysttur går i år til sydsiden af Vejle Fjord – Hus lige ned til fjorden med en perlerække af hotspots! Huset har plads til 40 personer, og bindende tilmelding ved betaling af 400,- til undertegnede, kan ske løbende fra nu af til undertegnede på klubaftener, eller på MobilePay 60 63 64 82 (skriv lige navn i kommentarfeltet inden du sender pengene, hvis du bruger fx konens mobilepaykonto). (evt. overskud fordeles mellem de deltagende efterfølgende)

Udgivet i Klubnyt | Skriv en kommentar

Fællestur

Kære alle.

Der har været ønske om en fællestur til Storå ved Holstebro.

Turen er nu planlagt til lørdsg den 6. maj.

Vi mødes kl.8.00 ved Bur Bro, hvor der er god plads til bilerne. Der vil være rundstykker og smør, men kaffen må man selv medbringe.

Kl. 13.00 mødes vi igen ved Bur Bro til pølser og brød. Der vil også v?re øl og vand der kan købes.

Før, mellem og efter måltiderne vil der være mulighed for fiskeri. Er man ikke medlem af HOF kan man købe dagkort via HOF?s hjemmeside.

Med lidt held er der stadig plads på kvoten af store laks, og ellers smager de “små” jo også godt!

De TLere som ikke er vant til at fiske i Storå, vil den dag kunne koble sig på de folk som fisker meget til ekstrem meget i åen – og måske få et enkelt fif eller to..

Af hensyn til indkøb vil det være godt med tilmelding nœste tirsdag i klubben eller til undertegnede.

Håber mange har lyst – det bliver helt sikkert hyggeligt!!

Venlig hilsen

Thylands Lystfiskerforening

Frits og Mads

Telefon 97934202/61753648
Mail mads@nikj.dk

Udgivet i Klubnyt | Skriv en kommentar